CHEWING QAT SERIOSLY DAMAGES YOUR MENTAL HEALTH

CHEWING QAT SERIOUSLY DAMAGES YOUR MENTAL HEALTH

QAADKU WUXUU HALIS    KU YAHAY MASKAXDAAD IYO JIDHKA LABADABA WAXAANU KEENAA WAALI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*